కెరటం
నీటిలొ మునకేసినట్టు
తటాలున లేస్తుంది

శబ్దాలన్నీ కాంతితో కలిసి
విరగ పూసేయి

ద్రవీభూత పరిమళం
అద్దంలో ఆవిరయ్యింది

రాత్రి స్పర్శ తెలియని అపస్మారకంలో
పొద్దుతెలియని బిచ్చగాడి
వెతుకులాట

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *